Szukaj na tym blogu

sobota, 15 marca 2014

Osiedle Konieczki - wyborczym okiem. Fakty i Mity.

             Rok 2014 to rok wyborów do Europarlamentu i do Samorządów trzech szczebli. Kampania wyborcza już ruszyła torami do majowego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego. Znani są kandydaci lub są uzupełniane listy wyborcze. Na Osiedlu Konieczki są dwa okręgi wyborcze (nr 10 i 11) i jeden częściowo obejmujący teren osiedla (nr 12) Po majowych wyborach, mieszkańcy ponownie udadzą się do lokali wyborczych, tym razem w listopadzie 2014 r, aby wybrać radnych do Rady Miasta, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. Jeszcze nie słychać o kandydatach na radnych, ale zapewne są już przymiarki, kogo i gdzie umieścić na listach wyborczych.  
          
            Jednomandatowe okręgi wyborcze do Rady Miasta to istne novum dla mieszkańców Ełku. Do Rady Miasta wejdzie 23 radnych, a więc po jednym z każdego okręgu wyborczego z terenu miasta. Komitety wyborcze wystawią po jednym konkretnym kandydacie, a wyborcy wybiorą tych, co zyskają w ich oczach najwięcej nadziei na polepszenie życia codziennego mieszkańców danego okręgu. Zapewne po majowych wyborach do Europarlamentu ruszą wycieczki kandydatów na kandydatów do Rady Miasta Ełku, celem rozpoznania ewentualnych terenów wyborczych. Być może przez to Osiedle Konieczki i inne typowe ełckie sypialnie na tym zyskają, jakieś propozycje polepszenia infrastruktury lub stworzenia pakietów kulturalnych. Osiedle Konieczki pod względem życia kulturalnego jest daleko w tyle, tu praktycznie od godz. 7.00 do 17.00 w dni robocze jest szaro, a w pozostałych godzinach doby i wolnych dni od pracy jest po prostu ciemno. Jeszcze do niedawna czynna była świetlica osiedlowa pod egidą SM Świt, ale ekonomia stuknęła pięścią w stół i wszystko się rozleciało. Dziś pomieszczenie jest wykorzystywane przeważnie komercyjnie i tak to się zakończyła osiedlowa kulturalna przygoda. Oczywiście takie osiedle nie może konkurować z Centrum Miasta czy Promenadą, gdzie są umiejscowione przeróżne instytucje i gdzie się odbywają cykliczne imprezy kulturalno – rozrywkowe. Jednakże mieszkańcy Osiedla Konieczki bywają na tych imprezach, ale znaczna odległość zniechęca wielu z pośród nich do uczestnictwa w tych miejskich rewiach. Obecnie dużo mówi się w większych miastach o miejskim smogu, zjawisko to może dotrzeć i do Ełku ( możliwe, że przednie straże już dotarły). Władze niektórych miast zaatakowanych przez smog promują komunikację miejska, jako alternatywę dla prywatnych pojazdów. W Ełku zaczyna coś się dziać w tym kierunku, aby ulepszyć komunikacje miejska. Planowana jest wymiana taboru i bardzo dobrze. Wracając do wątku osiedlowego przydałaby się poprawa komunikacji miejskiej dla osiedla Konieczki. Chociażby poprzez uruchomienie specjalnej linii MZK dla możliwości powrotu mieszkańców po imprezach z plaży lub z innego oddalonego punktu w mieście czy ulepszenie dojazdu do dworca PKP pod względem rozkładu jazdy pociągów, a także uruchomienie dodatkowych kursów zwłaszcza w dni wolne do sklepu Castorama i oś. Pod Lasem czy nowo powstającego Centrum Handlowego Brama Mazur dotyczy to głównie dojazdów i powrotów pracowników zakładów pracy na oś. Konieczki. Takie działania może by skłoniły mieszkańców do pozostawiania swoich pojazdów mechanicznych i do korzystania z komunikacji miejskiej. Byłoby to pożyteczne i dla środowiska naturalnego, dla kieszeni mieszkańców i dla spółki MZK. To jest zadanie dla ambitnych kandydatów na radnych, którym te trzy czynniki nie są zbyt oddalone od możliwości ich spełnienia lub próbnych podchodów. Dalej idąc krokiem potrzeb związanych z osiedlem Konieczki, dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie ciągu ścieżki rowerowej z krańca oś. Konieczki (okolice RDP) aż do Szpitala Miejskiego na Barankach. Czy to jest możliwe i potrzebne? Na pewno tak, gdyż w Ełku brakuje takich ciągów rowerowych, na Konieczkach jest tak naprawdę tylko skromny odcinek ścieżki przy ulicy Bahrkego, a po za tym ani śladu ani widu. Ma być remontowana ulica Kolonia, to zapewne w planach jest przewidziana ścieżka rowerowa, to bardzo dobrze. Szkoda, że podczas remontu ulicy Sikorskiego nikt nie pomyślał o rowerzystach i zabrakło, przeto tak tam potrzebnej ścieżki, możliwe, że teraz znajdzie się pomysłodawca i zaproponuje w swoim programie wyborczym taki ciąg rowerowy. A składanie winy na GDDK i A, dawnego zarządcę ul. Sikorskiego za brak pomysłu w czasie remontu na ścieżką rowerową, jest nie na miejscu, wiedząc, że ta ulica przejdzie pod administrację Samorządu Miejskiego. Istnieją zapewne i inne potrzeby mieszkańców Konieczek dotyczących dnia codziennego, chociażby takie jak remonty ulic czy deptaków dla pieszych. Takie sprawy spływają już do mediów miejskich i w Internecie. Ostatnio popularność zdobywają portale osiedlowe w Internecie. To jest pomysł na szóstkę, tam mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat swojego osiedla i potrzeb, jakie są do zrealizowania. Na Konieczkach istnieje taki portal – Osiedle Konieczki i za pośrednictwem tejże strony można zgłaszać problemy i pomysły dotyczące osiedla. Na innych ełckich osiedlach również powstają takie portale i chwała tym, co tym się zajmują. Trafionym pomysłem jest też docieranie do mieszkańców za pomocą bezpłatnych gazetek na tematy bezpośrednio dotyczące danej kwestii życia osiedlowego czy miejskiego. Przecież to wyborcy mają najważniejszy wpływ na to, kto w ich imieniu będzie podejmował ważne decyzje dotyczące ich bezpośrednio. Kandydaci na radnych powinni być ścisłe związani z danym okręgiem wyborczym, powinni tu mieszkać i przez to dobrze znać problemy ze swego okręgu. Spadochroniarze tak modni w wyborach do Europarlamentu czy do Sejmu i Senatu, a startujący do Rad Samorządowych na pewno nie będą tak mocno zaangażowani jak mieszkańcy danego okręgu. Kandydat powinien rozpocząć swoją kampanię wyborczą od spotkań z wyborcami i przedstawić jasny plan swego programu. Wysłuchać opinii mieszkańców, a po ewentualnym wyborze na radnego składać relację ze swoich dokonań i porażek, tak, aby wyborcy mogli ocenić, czy radny wybrany przez nich spełnia obietnice z czasów kampanii wyborczej. Zapewne niebawem ruszą przedstawiciele kandydatów na kandydatów w celu zdobywania podpisów umożliwiających wejście na listy wyborcze, cztery lata temu pukali nawet i po domach czy mieszkaniach. Obiecywali góry złota i rzeki miodem płynące, (co niektórzy), a zatem czas na dobre pomysły rusza, a przecież przy wyborach do Rady Miasta również będzie wybór Prezydenta Ełku, jakże ważnego stanowiska. A zatem będzie się działo, aby na tym zyskali przede wszystkim mieszkańcy osiedli zapomnianych przez kulturę, dojazd i infrastrukturę.

            Rok wyborczy ruszył już na całego, Europarlament idzie na pierwszy ogień, następnie wybory do Samorządów Lokalnych, a następnie wybory na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu. Ciąg ważnych wyborów, ale najważniejszymi będą sami wyborcy, którzy będą oczekiwać od wybranych do różnych szczebli władzy realizacji dobrych pomysłów, poprawy bytu i rozwoju życia kulturalno – społecznego.

dodano 15 - 03 - 2014

Stantex


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...