Szukaj na tym blogu

sobota, 26 kwietnia 2014

Śladami powojennej historii Ełku i powiatu ełckiego 1970 - 1990 w MTN w Ełku - fotoreportaż             Wczoraj 25 kwietnia 2014 r o godz. 17.00 w ramach Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym w Ełku odbyło się cykliczne spotkanie. Temat wykładu, który wygłosił dr inż. Alfons Bobowik Prezes MTN w Ełku, Śladami powojennej historii Ełku i powiatu ełckiego (lata 1970 – 1990. wystawa dokumentów).
        
          Oto niektóre ważniejsze wydarzenia skomentowane przez Mazurski Blog zawarte w wykładzie:
      
      Po usunięciu od władzy Władysława Gomułki po tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970, stery rządów w PRL-u objął Edward Gierek. A tym samym dotychczasowy zastój gospodarczy i społeczny zmienił kierunek ze wschodniego bardziej na zachód. Ogromne fundusze popłynęły do Polski od zachodnich państw Europy na cele rozwoju gospodarki PRL-u. Ruszyły wielkie inwestycje przemysłowe, zakwitło budownictwo mieszkaniowe. W Ełku też nastąpił rozwój lokalnego rynku. Powstałe 30 kwietnia 1969 r. Zakłady Produkcji Żelbetonowych Elementów Prefabrykowanych „Prefabet” w Ełku przyczyniły się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście. Zakład ten w dekadzie lat 70 -tych i 80 - tych przeżywał boom gospodarczy. W roku 1971 miasto Ełk nie wykorzystało możliwości zaistnienia, jako baza turystyczna o znaczeniu ogólnokrajowym, inne miasta mazurskie i Augustów wykorzystały tę możliwość. Z dniem 1 stycznia 1973 r. zlikwidowano Gromady Rady Narodowej w powiecie ełckim, zastępując je 6 gminami. Także w roku 1973 powstały Zakłady Mięsne w Ełku, zbudowane przez niemiecką firmę. Docelowo pracę tu znalazło ponad 3000 ludzi z Ełku i okolicznych miejscowości. Miasto Ełk rozkwitało, co roku. Ruszyła też komunikacja miejska. Przybywało w dość szybkim tępię mieszkań. W roku 1975, 28 maja zlikwidowano powiat ełcki. Reforma administracyjna w kraju rozdrobniła regiony do 49 małych województw. Miasto Ełk znalazło się w granicach województwa suwalskiego. Przez to nastąpiło zwolnienie rozwoju miasta. Firmy budowlane z Ełku budowały nową stolicę województwa – Suwałki. W roku 1976, 24 – 25 stycznia miasto obchodzi 550 lecie powstania Ełku. Pod koniec dekady E. Gierka nastąpił gwałtowny spadek rozwoju gospodarczego. Zaczęto wprowadzać reglamentację artykułów spożywczych i przemysłowych. Odsunięto od władzy E. Gierka, w Ełku strajkują zakłady „Prefabet”, Zakłady Mięsne, Transbut i inne, domagając się podwyżek i zmian kadrowych. Następuje chaos gospodarczy, półki sklepowe błyszczą pustkami, pomimo reglamentacji towarów i artykułów. Władza Ludowa w obawie, iż może stracić władzę wprowadza 13 grudnia 1981 Stan Wojenny na terenie Polski. W Ełku internowano 14 działaczy Solidarności. Miasto zapełniło się patrolami Milicji, ZOMO i Wojska. Na każdym wylocie z miasta punkty kontroli. Godzina Milicyjna i zakaz przemieszczania się bez specjalnych przepustek np. z Ełku do Olecka. Pociągi osobowe kursowały puste, tylko z obsługą konduktorską, milicją i wojskiem. Jednak pomimo takiej sytuacji, w Ełku 21 grudnia 1981 r. powstaje druga spółdzielnia mieszkaniowa MSM, która objęła swym działaniem osiedla Kochanowskiego, Bogdanowicza i Jeziorna. Dnia 22 lipca 1983 r.  zniesiono Stan Wojenny, lecz gospodarka PRL – u zmierzała nieubłagalnie do upadku socjalizmu. W roku 1986 w listopadzie Ełk osiąga 50 000 mieszkańców, a tym samym uzyskuje Urząd Prezydenta Miasta. W maju 1989 r. strajkują Zakłady Mięsne w Ełku, 12 października tegoż roku powstaje w mieście Koło AK. 6 grudniu 1990 do Ełku wjeżdża pierwszy eklektyczny pociąg z Białegostoku. Jednak te wydarzenie nie uratowało początku upadku prężnego w latach PRL –u Ełckiego Węzła Kolejowego, dającego zatrudnienie dla ogromnej rzeszy ełczan i mieszkańców okolic Ełku.  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...