Szukaj na tym blogu

wtorek, 13 maja 2014

Rocznica Zamachu na Jana Pawła II - wiersz

Gdy padły strzały tegoż dnia,
czas zatrzymał się w sercach.
Zatrzymał się odnowy marsz,
padł ogień zła z rąk szaleńca.

Lęk opanował serca wiernych,
miliony modliły się o zdrowie.
Aby te strzały sił piekielnych,
nie zniszczyły aury pogodnej.

Pan Bóg czuwa nad wiernymi,
także nad pasterzem Kościoła.
Broni przed siłami piekielnymi,
którym człek sam nie podoła.

Papież darował sprawcy czyn,
przebaczył miłością bliźniego.
Nie pragnął, aby za to się mścić,
lecz gorliwie modlił się za niego

Wierni pamiętają tamte momenty,
poprzez modlitwę do Pana Boga.
Przeto Jan Paweł II dziś Świętym,
gdyż taka musiała być Jego droga,

13 - 05 - 2014

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...