Szukaj na tym blogu

czwartek, 16 października 2014

Ku pamięci - wiersz z roku 2005 w Dzień Papieski

Gdy Papieżem zostałeś wybranym,
to ogromna euforia zapanowała.
Gdy już, jako Papież byłeś widzianym;
- ogromna radość w Polsce królowała.

Dziś od tamtych dni lat sporo minęło
czasu i wiara w Ciebie nie ostygła.
A nawet więcej dziać się zaczęło,
gdyż coraz więcej masz zwolenników.

Gdyż już jako osoba święta za życia,
miałeś dar przekonywania niedowiarków.
I Ty jako promotor wiernym bycia,
umiałeś udowadniać wiarę w Pana Boga.

Więc zostaniesz w wiecznym pamiętaniu,
przez Polaków w kraju i na świecie.
Gdyż byłeś pomocnym w pomaganiu,
o ich byt i przynależność państwową.

2005Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...