Szukaj na tym blogu

wtorek, 28 kwietnia 2015

Konkursy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ełku - zaproszenie

                                             Szanowni Państwo
                                                                                                               Dyrektorzy Szkół
           „Towarzystwo Miłośników Ełku, z okazji Dni Ełku rokrocznie ogłasza konkursy: literacki i plastyczny. W tym roku tematem jest „ TU MOJE MIEJSCE – MAZURY ”, dodatkowo ogłaszamy również konkurs fotograficzny. Zwracamy się do państwa i nauczycieli polonistów i plastyków z prośbą rozpropagowania tych konkursów.
Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Prace uczestników konkursów „ opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, rokiem urodzenia, nazwą szkoły, nazwiskiem nauczyciela/opiekuna i numerem kontaktu telefonicznego do 12 maja 2015 r. w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez komisję.
Formy literackie i techniki plastyczne są dowolne. Prace plastyczne nie mogą być większe niż format A – 3, prace fotograficzne formatu A – 4.
Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez Zarząd TME.
Komisje oceniać będą prace w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja,  szkoły średnie i osoby dorosłe.
TME nie zwraca nadesłanych prac i od momentu otrzymania stanowią własność Towarzystwa.
Wyniki konkursów ogłoszone zostaną podczas uroczystej Gali TME dnia 17 czerwca 2015 r. o godz. 17.00

Patronat: Prezydent Miasta Ełku
Partnerzy: Ełckie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna
                    im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
Patronat medialny: Rozmaitości Ełckie i Radio 5 ” 

                                                                              
dodane 28 - 04 - 2015

                          
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...